Hizmetlerimiz

DAVALAR

– Üniversite Aleyhine Açılanlar:

– Dava dilekçesinin Genel Evraka gelişi,

– Dava defteri ve fihriste kaydının yapılması,

– Dosya açılması,

– Sırayla avukatlara dağıtılması,

– İlgili birimden bilgi – belge istenmesi,

– Cevap dilekçesinin hazırlanması,

– Dava masrafı için avans istenmesi,

– Adliyedeki asıl dosyaya konulması,

– Davanın takibi ve sonuçlandırılması,

– Davanın temyiz edilmesi,

– Sonuçlanan davanın ilgili birime bildirilmesi,

– Kapanan dava dosyasının arşive kaldırılması.

 

– Üniversite Tarafından Açılanlar:

– Rektör tarafından onay yazısı gelir,

– Dava defteri ve fihriste kaydolur,

– Dosya açılır,

– Sırayla avukatlara dağıtılır,

– Dava dilekçesi hazırlanır,

– Dava masrafı için avans istenir,

– Dava dilekçesi adliyeye verilir,

– Dava takip edilerek sonuçlandırılır,

– İlgili birime bilgi verilir,

– Temyiz aşaması takip edilir,

– Kesinleşen karara göre işlem yapılır.

 

İCRA İŞLEMLERİ

– İlamlı ve İlamsız Takipler:

– Hastaneden gelen senetlerin yazısı Gelen Evrak Defterine kaydedilir.

– Senet, fatura dosyası kontrol edilir, eksik bilgiler ilgili yerden resmi yazı ile istenir.,

– Senetleri ve faturaları ve icra takibine koyabilmek için avans talep edilir.

– Senetler, faturalar ilamsız takip olmak üzere UYAP ortamında hazırlanır.

– UYAP ortamında hazırlanan senetler, faturalar bilgisayardan çıktı alınarak dosyalanır.

– Her bir senet, fatura için ayrı icra takip kartı hazırlanır.

– Hazırlanan dosyalar avukatlara kontrol ve imzaya sunulur.

– UYAP programında hazırlanan senetler, faturalar Flash Bellek’e aktarılır.

– Flash Bellek ve dosyalar ile İcra Müdürlüğü’ne gidilir.

– İcra Tevzii Bürosu’ndan hangi icra olduğu belirlenir.

– Belirlenen icrada dosyalar işleme konur ve dosya numarası verilir.

– Numaralanan yeni dosyalar İcra Müdürlüğü’nde kaşe ve mühür işlemleri bittikten sonra Müdür Yardımcısı tarafından imzalanır. Dosyalar yerine kaldırılır.

– İmzalanan Tebligat Zarflarının pulları yapıştırıldıktan sonra posta yolu ile gönderilir.

– Her dosyaya masraf makbuzu hazırlanır, alınan yeni numarası yazılarak avans kapatma işlemi yapılır.

– Alınan yeni numaralar İcra Takip Kartına yazılarak İcra Takip Defterine ve Fihriste kaydedilir.

– İcra Takip Kartları Avukatlara verilir, kendi kayıt defterlerine kaydı yapılır. İşlemi biten kartlar klasöre takılır.

– İcra takibine konan senetlerin, faturaların borçluları geldiğinde kartları ile birlikte avukatlara yönlendirilir.

– İcra Müdürlüğü’nde borcunu kapatan senet, fatura borçlularına senetleri ve faturaları imza karşılığı teslim edilir.

– Senedi ve faturası teslim edilen İcra Takip Kartına infaz yazılır, İcra Kayıt Defteri ve Fihristten düşülerek arşive kaldırılır.

 

GÖRÜŞLER

– Birimlerden Rektörlük ve Genel Sekreterlik aracılığıyla EBYS sistemi üzerinden istenen görüş yazıları Hukuk Müşaviri ve Avukatlardan tarafından EBYS üzerinden cevaplandırılır.

– Bir örneği Görüş Dosyasına konur,

 

Güncellenme Tarihi: 12 Aralık 2022

Skip to content