Misyon ve Vizyon

Misyon

AFSÜ’nün ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak, sorunsuz ve nesnel biçimde yürütülebilmesini teminen hukuki hizmet vermek, AFSÜ’nün hak ve menfaatlerini savunmak.

Vizyon
Hukukun genel ilkelerine bağlı, gelişime açık ve güvenilir bir hizmet anlayışı ile en iyi hizmeti sunmak.

Güncellenme Tarihi: 22 Haziran 2021

Skip to content